หลักการเลี้ยงกระต่าย

ในธรรมชาติกระต่ายเป็นสัตว์จำพวกกินพืช และสามารถหาอาหารจำพวกหญ้า,พืชผักและผลไม้ที่หลากหลาย  เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวที่มีกระเพราะหมักขนาดใหญ่ซึ่งมีแบคทีเรียพวกที่สามารถย่อยสารอหารที่มีไฟเบอร์สูงได้      การนำกระต่ายมาเลี้ยงด้วยอาหารที่มี ไฟเบอร์ต่ำหรือมีแป้งและนำ้ตาลสูง   จะทำให้ระบบย่อยอาหารของกระต่ายผิดปกติและเกิดภาวะหรือโรคต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพของกระต่ายตามมาได้    ดังนั้นผู้เลี้ยงควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการให้อาหารกระต่ายเพื่อเป็นการป้องกันความผิดปกติของระบบย่อยอาหารอาจเกิดตามมาได้   

 

www.petvethome.com 

 

 

 

Additional information