โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Kennel cough)

โรคหลอดลมอักเสบติดต่อ (Kennel cough)                เกิดจากติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย ไวรัสที่มักพบ ได้แก่ Parainfluenza virus, Adenovirus type II แบคทีเรียที่มักพบ ได้แก่ Bordetella bronchiseptica โดยอาจติดเชื้อร่วมกันหลายชนิดในคราวเดียวกันก็ได้  ตอนแรกมีน้ำมูกใส, ขี้ตาแฉะ ต่อมาจะเริ่มไอแห้งๆ เจ้าของมักพามาหาสัตวแพทย์ด้วยอาการเหมือนมีอะไรติดคอ, ขย้อน สุนัขจะไอถี่ขึ้น ในบางราย ไอมากจนเจ้าของนอนไม่หลับ โดยทั่วโรคนี้ไม่ถึงขั้นทำให้สุนัขเสียชีวิต แต่จะสุนัขอาจเสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนเช่น ปอดอักเสบ, ไข้หัดสุนัข โรคนี้ติดต่อง่ายและรวดเร็วโดยการหายใจเอาละอองเชื้อที่สัตว์ป่วยไอออกมา การรักษาจะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนจากแบคทีเรีย รวมทั้งยาอื่นๆตามอาการ เช่น ยาลดน้ำมูก, ยาลดอาการไอ เป็นต้น  โรคนี้สามารถป้องกันได้ โดยการทำวัคซีนในสุนัขตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป

Additional information