ศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา EYE CLINIC FOR ANIMALS

work shop เมือง Sarasota Florida USA

ศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกา

EYE CLINIC FOR ANIMALS  OF  SARASOTA

special thanks to

Dr. Mario Hodgson, Cathy Hodgson, Debbie Carmichail & Laula Grant
  แห่ง EYE CLINIC FOR ANIMALS 

Debbie Carmichail, Cathy Hodgson

------Thank You So Much------ 

 

 

 

 

Additional information