โรคเอดส์แมว Feline Immunodeficiency Virus

โรคเอดส์แมวหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในแมว ( FIV )

(Feline immunodeficiency virus infection หรือ FIV)          

                        โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Lentivirus ซึ่งเป็นไวรัสที่มีความจำเพาะกับแมวเท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อคน      แมวติดโรคนี้จากการกัดกับแมวที่เป็นโรค      แม่แมวที่ติดเชื้อนี้ระหว่างการตั้งท้องอาจจะแพร่เชื้อไปยังลูกหรือแพร่ไปยังลูกที่คลอดแล้วทางน้ำนมและน้ำลายได้     พบว่าแมวตัวผู้ที่มีอายุและเลี้ยงอยู่นอกบ้านเป็นแมวที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด

อาการที่แสดงออกแบ่งเป็น ระยะ  ดังนี้

              1.       ระยะเฉียบพลัน แมวจะแสดงอาการเบื่ออาหาร มีไข้ อาการไม่ค่อยรุนแรงจนบางทีเจ้าของสังเกตไม่เห็น  การตรวจเลือดอาจพบความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวยังไม่มาก ระยะนี้ต้องคอยสังเกตุอาการและตรวจเลือดซ้ำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือขาว รวมถึงการตรวจหาแอนติบอดีในเลือด (FIV Ab)

              2.       ระยะเป็นพาหะโดยไม่มีอาการ  หากตรวจเลือดอาจพบว่าค่าเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงกว่าภาวะปกติ  ซึ่งเมื่อเม็ดเลือดขาวต่ำลงมากๆ แมวก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งจะเข้าสู่ภาวะการติดเชื้อแบบเรื้อรัง

              3.       ระยะเรื้อรัง โดยจะพบอาการท้องเสียเป็นประจำ ผอม ขนร่วง  น้ำหนักตัวลด ช่องปากและเหงือกอักเสบ กลิ่นปากและกลิ่นลมหายใจแรง  รวมถึง มีโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง   เป็นโรคผิวหนังเรื้อรัง  ต่อมน้ำเหลืองบวมโต  แมวอาจแสดงอาการทางประสาท ไม่มีแรง เดินเซ  ตาอักเสบ เเละอาจมีภาวะไตอักเสบตามมาได้

การรักษาและป้องกันโรค   โรคนี้ไม่มียาเฉพาะ จะเป็นการรักษาตามอาการและประคับประคองชีวิตสัตว์ โดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อแทรกซ้อน เช่น หวัด ท้องเสีย หรือผิวหนังอักเสบ รวมถึงได้รับยาต้านไวรัส, Interferon  หรือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สัตว์มีชีวิตที่ยืนยาว     ควรนำแมวที่เป็นโรคนี้มาพบสัตวแพทย์เป็นประจำ และหลีกเลี่ยงภาวะที่ทำให้เกิดความเครียด    ให้อาหารที่มีคุณภาพดี จะช่วยให้แมวมีอายุยืนยาวขึ้น และที่สำคัญควรแยกแมวที่ติดเชื้อ FIV ออกจากแมวตัวอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไปยังแมวตัวอื่น หากมีการนำแมวตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงควรให้สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพก่อนนำเข้าไปเลี้ยงรวมกับแมวตัวอื่นๆในบ้าน สำหรับการป้องกันนั้นในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว เริ่มทำวัคซีนครั้งแรกในแมวอายุ 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือนขึ้นไป

               โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช                           www.petvethome.com 

Additional information