การตรวจส่องกล้อง endoscope

 
บริการตรวจด้วยเครื่อง Endoscope ส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ  และส่องดูทางเดินอาหาร

 

 

 

 

 

 

Additional information