โรคไข้หวัดแมว (Cat flu)

โรคไข้หวัดแมว (Cat flu)

เป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดจากเชื้อ Feline Herpe virus, Feline Calicivirus, Chlamydophilia โดยแมวป่วยอาจติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งหรือติดเชื้อพร้อมกันหลายชนิดก็ได้ โรคนี้สามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัสกับสิ่งคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก, น้ำตา หรือติดทางอ้อมจากการปนเปื้อนเชื้อมากับอาหาร, กรง, คน ซึ่งพบบ่อยในแมวที่อยู่รวมกันหนาแน่น โดยทั่วไปเชื้อจะมีระยะฟักตัว 2-6 วัน และอาการที่แสดงออก ในแต่ละตัวจะหนัก เบาต่างกันขึ้นกับภาวะภูมิคุ้มกันของแมวแต่ละตัว

อาการ  แมวจะแสดงอาการซึม, มีไข้, มีน้ำมูก, จาม, ไอ, ตาอักเสบ, ช่องปากอักเสบ, แผลหลุมในช่องปาก, ลิ้นทำให้เจ็บปวดจนไม่ทานอาหาร, น้ำลายไหลเลอะปาก กลิ่นปากและลมหายใจเหม็น ในรายที่ติดเชื้อรุนแรงอาจเกิดภาวะปอดบวมร่วมด้วย ลูกแมวมักแสดงรุนแรงกว่าแมวโต อาจเสียชีวิตได้

การรักษา ให้ยาต้านไวรัส ร่วมกับปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน, ยาลดน้ำมูก, แก้ไอ, ยาลดไข้, ลดอักเสบ, ยาป้ายตา ในบางรายอาจต้องพ่นยาละลายน้ำมูก, เสมหะร่วมด้วย           ควรให้ทานอาหารอ่อนๆ ในกรณีที่แมวไม่ค่อยทานอาหารเองก็จำเป็นต้องให้สารน้ำ, สารอาหารทดแทนเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและอาหาร

การป้องกัน  การทำวัคซีนเป็นประจำและเมื่อนำแมวใหม่เข้ามาก็ควรเลี้ยงแยกกับแมวตัวอื่นก่อนนำมาเลี้ยงรวมกัน

เพื่อเฝ้าดูอาการ ป้องกันการแพร่เชื้อจากแมวใหม่สู่แมวเดิมในบ้าน   แมวสามารถทำวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป

     โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช     www.petvethome.com 

Additional information