การรักษาสุนัขและแมว

การรักษาสุนัขและแมว

เราเป็นโรงพยาบาลสัตว์ ที่เตรียมความพร้อม ทั้งในด้านของงานวิชาการ  บุคลากร
เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์  รวมถึงสถานที่         เพื่อให้บริการงานรักษาสัตว์
ตรวจรักษาโรคทั่วไป     ตรวจเลือดและฉีดวัคซีน  ผ่าตัด  ทั่วไป         ผ่าตัดกระดูก 
ส่องกล้องทางเดินอาหาร  ( Endoscope )   ครวจ X - Ray     ตรวจอัลตร้าซาวน์ด
คลินิคโรคตา โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรคทางเดินปัสสาวะ ในสุนัขแมวรวมถึงคลินิค
สัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic Animals)

 

 

     

----We Serve with Love & Care----

 

 

Additional information