บริการของเรา

          ---------Our Services---------

    --'We serve with love & care'--

      บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 • ตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง Endoscopic examination
 • ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง X-ray
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องความถี่อัลตร้าซาวนด์(Ultrasonic Examination) 
 • ตรวจวินิจฉัยโรค ฉีดวัคซีน และรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไป (General Medical Clinic)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography or ECG) 
 • ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood pressure examination)
 • ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery) เช่น ผ่าตัด ทำหมัน ผ่าตัดเนื้องอก ผ่าคลอด
 • ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic Surgery) Bone pin - Bone plate & External fixation
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ (โรคนิ่ว ,  FLUTD,โรคมดลูกอักเสบ)
 • ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) เช่น ตัดแต่งหู หาง Tail Amputation, Ear flap Correction
 • คลีนิคสัตว์พิเศษ (Exotic Clinic) เช่น กระต่าย หนู นก ปลา ฯลฯ
 • คลีนิคโรคตา (Eye care Clinic) 
 • คลีนิคโรคหัวใจ (Cardio-Clinic)
 • ตรวจเลือด(Blood examination) เช่น Blood Chemistry Blood parasite blood smear &  PCV etc. 
 • ถ่ายเลือด (Blood transfusion)
 • ตรวจการเข้ากันของเลือด(Cross mathing test)
 • ขูดหินปูน (Dental Scaling 
 • ฝากดูแลสัตว์ป่วย (ward)
 •  และอาบน้ำตัดขน (Health care &  Grooming center)                                                                                                                        *  สำหรับบริการอาบน้ำตัดขน กรุณาโทรติดต่อนัดหมายบริการกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ                            

                             เปิดให้บริการทุกวัน Open Daily

        นัดหมายการบริการ For more Information Tel - 02 321 5236

        จันทร์เสาร์  M-Sat 10.00-20.00  อาทิตย์ Sun 10.00-19.00 

              วันหยุดนักขัตฤกษ์ Festival holiday  10.00-19.00  น.

 

 

 

 

การตรวจส่องกล้อง endoscope

 
บริการตรวจด้วยเครื่อง Endoscope ส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ  และส่องดูทางเดินอาหาร

 

 

 

 

 

 

ทีมงานของเรา

 

สัตวแพทย์หญิง อรวรรณ โกษียาภรณ์ 

สพบ. ม.เกษตรศาสตร์ เกรียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Orawan Kosiyaporn DVM 1 Class of Honors

 

สัตวแพทย์หญิงชนินดา  ตรัยภาวัต   

 สพ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ม.เชียงใหม่) 

  

Dr.Chaninda  Tripawat (DVM)

 Doctor of Veterinary Medicine. 1st Class of Honors

- Certificate in Small Animal  Opthalmology (ม.มหิดล)                                                                        

- Certificate in Advanced Seminar in Cardiology (10 th)(จุฬาฯ)

  

นายสํตวแพทย์อภิธาน  ลาภจิตร

 ป.สพ, วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์(ม.เกษตรฯ) เกียรตินิยมอันดับ1, สพ.บ.(ม.เชียงใหม่)

 Dr. Apithan  Lapjitra

  

 Dip in Vet,   B.Sc. Vet Tech. (1st Class of Honors) , Doctor of Veterinary Medicine

Certificate in  Small Animal Opthalmology. (จุฬาฯ)

Certificate in Advanced Seminar in Cardiology. (จุฬาฯ)

Certificate in  Exotic Pet Medicine : Made easy Concise and Practical. (ม.มหิดล)

Certificate in  Prevention and Diagnosis of Aquatic Amimals.(ม.เกษตรฯ)

Certificate in  The 2nd Reginal Training Course on Serological Diagnosis of Importance Livestock Diseases

And Zoonoses (CMU>Z-BgVV Project Service Lab Germany)

อบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูก   Orthopedic Course for Veterinary Practitioner I

 

 

 

  

  

---Welcome to our practice---


 

 

อุปกรณ์การแพทย์

เรามีอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัยสำหรับสัตว์เลี้ยงของท่าน 

 

อุปกรณ์และเครื่องมือ

 

    เพราะสัตว์เลี้ยงของคุณ คือเพื่อนที่่แสนน่ารักและซื่อสัตย์

--We Serve with love & care--                             

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช         เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ที่พร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมไว้รองรับบริการ

 

เครืองมือตรวจตา 

 

Eletrocautery 

ชุดตรวจ Rigid & Flexible Endoscope 

 

เครื่องตรวจ Ultrasound 

 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Additional information