การรักษาโรคตา

การรักษาโรคตา

บริการตรวจรักษาโรคตาด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ตรวจที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำ
ในการวินิจฉัยโรค เกี่ยวกับดวงตา
รวมถึงให้บริการศัลยกรรมแก้ไขภาวะผิดปกติของดวงตา

 

 

 

 


 

 

Additional information