ศัลยกรรมกระดูกกระต่าย

           เรามีบริการ ศัลยกรรมกระดูก และศัลยกรรมทั่วไป ในกระต่าย

ผ่าฝีใต้ตา (Suborbital Abscess)และแก้ไขภาวะ Malocclusion 

รวมถึงการผ่าตัดเนื้องอก และผ่าตัดทำหมันในกระต่าย


 

ศัลยกรรมกระดูกกระต่าย

 

Additional information