บริการของเรา

          ---------Our Services---------

    --'We serve with love & care'--

      บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

 • ตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง Endoscopic examination
 • ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่อง X-ray
 • ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องความถี่อัลตร้าซาวนด์(Ultrasonic Examination) 
 • ตรวจวินิจฉัยโรค ฉีดวัคซีน และรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไป (General Medical Clinic)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography or ECG) 
 • ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood pressure examination)
 • ศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery) เช่น ผ่าตัด ทำหมัน ผ่าตัดเนื้องอก ผ่าคลอด
 • ศัลยกรรมกระดูก (Orthopedic Surgery) Bone pin - Bone plate & External fixation
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ (โรคนิ่ว ,  FLUTD,โรคมดลูกอักเสบ)
 • ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic Surgery) เช่น ตัดแต่งหู หาง Tail Amputation, Ear flap Correction
 • คลีนิคสัตว์พิเศษ (Exotic Clinic) เช่น กระต่าย หนู นก ปลา ฯลฯ
 • คลีนิคโรคตา (Eye care Clinic) 
 • คลีนิคโรคหัวใจ (Cardio-Clinic)
 • ตรวจเลือด(Blood examination) เช่น Blood Chemistry Blood parasite blood smear &  PCV etc. 
 • ถ่ายเลือด (Blood transfusion)
 • ตรวจการเข้ากันของเลือด(Cross mathing test)
 • ขูดหินปูน (Dental Scaling 
 • ฝากดูแลสัตว์ป่วย (ward)
 •  และอาบน้ำตัดขน (Health care &  Grooming center)                                                                                                                        *  สำหรับบริการอาบน้ำตัดขน กรุณาโทรติดต่อนัดหมายบริการกับทางโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ                            

                             เปิดให้บริการทุกวัน Open Daily

        นัดหมายการบริการ For more Information Tel - 02 321 5236

        จันทร์เสาร์  M-Sat 10.00-20.00  อาทิตย์ Sun 10.00-19.00 

              วันหยุดนักขัตฤกษ์ Festival holiday  10.00-19.00  น.

 

 

 

 

Additional information