อุปกรณ์และเครื่องมือ

 

    เพราะสัตว์เลี้ยงของคุณ คือเพื่อนที่่แสนน่ารักและซื่อสัตย์

--We Serve with love & care--                             

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช         เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ที่พร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์
และเครื่องมือเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมไว้รองรับบริการ

 

เครืองมือตรวจตา 

 

Eletrocautery 

ชุดตรวจ Rigid & Flexible Endoscope 

 

เครื่องตรวจ Ultrasound 

 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Additional information