ทีมงานของเรา

 

สัตวแพทย์หญิง อรวรรณ โกษียาภรณ์ 

สพบ. ม.เกษตรศาสตร์ เกรียรตินิยมอันดับ 1

Dr.Orawan Kosiyaporn DVM 1 Class of Honors

 

สัตวแพทย์หญิงชนินดา  ตรัยภาวัต   

 สพ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ม.เชียงใหม่) 

  

Dr.Chaninda  Tripawat (DVM)

 Doctor of Veterinary Medicine. 1st Class of Honors

- Certificate in Small Animal  Opthalmology (ม.มหิดล)                                                                        

- Certificate in Advanced Seminar in Cardiology (10 th)(จุฬาฯ)

  

นายสํตวแพทย์อภิธาน  ลาภจิตร

 ป.สพ, วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์(ม.เกษตรฯ) เกียรตินิยมอันดับ1, สพ.บ.(ม.เชียงใหม่)

 Dr. Apithan  Lapjitra

  

 Dip in Vet,   B.Sc. Vet Tech. (1st Class of Honors) , Doctor of Veterinary Medicine

Certificate in  Small Animal Opthalmology. (จุฬาฯ)

Certificate in Advanced Seminar in Cardiology. (จุฬาฯ)

Certificate in  Exotic Pet Medicine : Made easy Concise and Practical. (ม.มหิดล)

Certificate in  Prevention and Diagnosis of Aquatic Amimals.(ม.เกษตรฯ)

Certificate in  The 2nd Reginal Training Course on Serological Diagnosis of Importance Livestock Diseases

And Zoonoses (CMU>Z-BgVV Project Service Lab Germany)

อบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูก   Orthopedic Course for Veterinary Practitioner I

 

 

 

  

  

---Welcome to our practice---


 

 

Additional information