รักษาโรคตา-ทางเดินปัสสาวะ

การรักษาโรคตา

บริการตรวจรักษาโรคตา       ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจ

ที่ทันสมัยเพื่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค เกี่ยวกับดวงตา

รวมถึงให้บริการศัลยกรรมแก้ไขภาวะผิดปกติของดวงตา

 

 

 

 


 

 

การรักษาโรคทางเดินปัสสาวะ

 

Additional information