โรคไข้หัดแมวหรือโรคลำไส้อักเสบ

โรคไข้หัดแมวหรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว ( Feline Panleukopenia)

เกิดจากเชื้อไวรัส Feline  Parvo  virus สามารถพบได้ในแมวทุกช่วงอายุแต่จะแสดงอาการรุนแรงในลูกแมว แมวป่วยสามารถแพร่เชื้อไปยังแมวตัวอื่นผ่านทางอุจจาระโดยปนเปื้อนไปกับอาหาร, น้ำ, คน, เครื่องใช้ส่วนตัวฯ การแพร่กระจายโรคได้ง่ายยิ่งขึ้นระหว่างแมวที่เลี้ยงอยู่รวมกันอย่างแออัด เช่น ฟาร์ม แหล่งซื้อขายสัตว์เลี้ยง เป็นต้น เชื้อไวรัสทำจะให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบและเม็ดเลือดขาวต่ำมีผลทำให้แมวติดเชื้อแทรกซ้อนได้ง่าย

อาการที่พบ แมวจึงแสดงอาการท้องเสีย, มีไข้ ติดเชื้ออื่นแทรกซ้อน ในบางรายอุจจาระมีเลือดปน อาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย เบื่ออาหาร, แสดงภาวะขาดน้ำ, อ่อนเพลียอย่างหนัก,  ในแมวอายุน้อยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว แต่หากแมวติดเชื้อไข้หัดแมวในขณะตั้งท้องก็อาจทำให้แท้ง, ลูกตายหลังคลอดหรือทำให้ลูกพิการทางสมอง

 

 

การรักษา ทำโดยให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้ออื่นแทรกซ้อนร่วมกับยาลดไข้, ลดอักเสบและยาห้ามเลือด ร่วมกับการฉีดยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน รวมถึงสาร Interfereron เพื่อช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัส            พร้อมทั้งให้สารน้ำ, สารอาหารเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไป เมื่อร่างกายเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัส อาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ แต่เนื่องจากหลังแมวป่วยใหม่ๆ ยังสามารถแพร่เชื้อออกทางอุจจาระได้อีกระยะหนึ่ง จึงควรเลี้ยงแมวแยกกับแมวตัวอื่นและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทำความสะอาดกรง, อุปกรณ์ที่ใช้กับแมวป่วยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่แมวตัวอื่น

การป้องกัน ทำวัคซีนป้องกันโรคหัดแมวเป็นประจำ และเมื่อนำแมวใหม่เข้ามาก็ควรเลี้ยงแยกกับแมวตัวอื่น เพื่อเฝ้าดูอาการก่อนนำมาเลี้ยงรวมกัน โดย  ลูกแมวจะเริ่มทำวัคซีนไข้หัดแมวได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขี้นไป

              โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุข  www.petvethome.com 

Additional information