โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

 Feline leukemia virus, FeLV                           

โรคลิวคีเมีย หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมว

               
โรคนี้เกิดจากเชื้อ ไวรัส ชนิด  Retrovirus โดยการติดต่อจากการสัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในน้ำลายของสัตว์ป่วย  เช่น การกัด เลีย หรือแต่งขน รวมถึงสัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในปัสสาวะ, สารคัดหลั่งต่างๆ  และ  เชื้อสามารถถ่ายผ่านทางมดลูกและน้ำนมของสัตว์ป่วยสู่ลูกได้    เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะแบ่งตัวในเนื้อเยื่อระบบน้ำเหลือง และเข้าสู่กระแสเลือดกระจายไปทั่วร่างกาย  จึงมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายชนิด ระยะฟักตัวของโรคอาจอยู่ที่ 1 วันจนถึง 2 เดือน

อาการ ที่พบได้บ่อยๆ เช่น หอบ หายใจลำบาก ซึม เบื่ออาหาร  มีไข้สูง     ช่องปากและเหงือกอักเสบมีผลให้แมวมีกลิ่นปากแรง  เยื่อเมือกซีดเนื่องจากภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุ้มกันถูกกดทำให้สามารถติดเชื้อแทรกซ้อนได้      รวมถึงการเกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ต่อมน้ำเหลือง ตับ ม้าม อาจคลำพบก้อนในช่องท้อง รวมถึงภาวะต่อมน้ำเหลืองโต สามรถทำให้เกิดการแท้งในแมวตั้งท้อง โรคนี้สามารถตรวจได้ด้วยการตรวจหาเชื้อไวรัส (FeLV Antigen, PCR) ในเลือด, ไขกระดูก และควบคู่กับการตรวจจำนวนเม็ดเลือดชนิดต่างๆ  โดยสัตว์ที่ติดเชื้อดังกล่าวจะตรวจพบภาวะของเม็ดเลือขาวต่ำ หรือ สูงกว่าปกติ ขึ้นอยู่กับช่วงและระยะเวลาของการติดเชื้อ ร่วมกับการพบค่าเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติ 

 
การรักษาและป้องกัน  การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ ซึ่งอาจได้ผลในรายที่เป็นไม่มาก    อาจจำเป็นต้องใช้ Chemotherapy  และยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน , สารinterferon ร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน, ยาบำรุงเลือด รวมถึงการให้เลือด, ให้สารน้ำ, สารอาหารในรายที่ไม่ทานอาหาร 
โรคนี้สามารถป้องกันโดยการฉีดวัคซีนให้กับแมวเป็นประจำทุกปี เริ่มทำวัคซีนในแมวที่อายุประมาณ 8 สัปดาห์หรือ 2 เดือน
อย่างไรก็ตามการฉีดวันซีนป้องกันโรคเป็นหนทางที่ดีที่สุด
 

                 

                            โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช

                www.petvethome.com

Additional information