โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว

โรคเยื่อบุช่องท้องอักเสบในแมว

(Feline infectious peritonitis, FIP)

โรคนี้มีสาเหตุมาจาก Corona virus   ติดต่อโดยการสัมผัสโดยตรงเป็นระยะเวลานานกับแมวที่เป็นโรค      ผ่านทางสารคัดหลั่งจากปากและจมูก น้ำมูก น้ำลายรวมถึงอุจจาระและปัสสาวะ        โดยการกินหรือการหายใจ หรือปนเปื้อนในชามน้ำและชามอาหาร  หรือเกิดจากการที่แมวเลีย หรือสัมผัสเเมวที่ป่วยเป็นโรคนี้ เมื่อสัตว์ได้รับเชื้อสัตว์อาจแสดงอาการภายใน 1 สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือน ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของสัตว์นั้นๆ      โดยเชื้อจะแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายและทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะภายใน   รวมถึงเยื่อบุช่องท้อง       แมวป่วยจะแสดงอาการ   ซึม เบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดลง  มีไข้เป็นระยะเวลานาน  หายใจลำบาก  เยื่อเมือกซีด และเสียชีวิตได้     โดยส่วนใหญ่จะพบว่ามีของเหลวลักษณะ เป็นน้ำ  หรือ หนองสะสมในช่องท้องและช่องอก    เจ้าของจะเห็นว่าช่องท้องขยายใหญ่       แมวที่ป่วยเป็นโรค FIP มักมีการติดเชื้อ Feline leukemia virus (FeLV) ร่วมด้วย

การรักษาและป้องกันโรค    การรักษาโรคนี้จะทำการรักษาตามอาการ ในรายที่เป็นมาก อาจมีการเจาะดูดน้ำหรือหนอง ในช่องท้องและช่องอก ให้ยาปฏิชีนะ และสาร Interferon ร่วมกัน ในรายที่เเสดงอาการไม่มาก อาจตอบสนองต่อการรักษาได้ดี สัตว์ที่แสดงอาการ หอบและหายใจลำบาก   มีน้ำในช่องอก การตอบสนองต่อการรักษาจะไม่ค่อยดี   อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีน โดยเริ่มทำวัคซีนครั้งแรกในแมวอายุประมาณ 16 สัปดาห์หรือ 4 เดือน สำหรับลูกแมวควรแยกไม่ให้สัมผัสกับแมวที่มีเชื้อหรือแม่แมวที่เป็นโรคเมื่ออายุได้ 5 สัปดาห์ เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากแม่จะปกป้องลูกได้จนอายุประมาณ 6-7 สัปดาห์ รวมถึงควรดูแลเรื่องความสะอาดและเลี้ยงด้วยอาหารที่มีคุณภาพดีด้วย

       โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช www.petvethome.com

Additional information