สารพันสิ่งน่ารู้การเลือกซื้อสุนัข&แมว

                         ควรเลือกซื้อน้องหมาอย่างไรดีนะ 

 

   การเลือกซื้อลูกสุนัข สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ ความต้องการเลี้ยงของเจ้าของ เช่น ต้องการสุนัขพันธุ์อะไร จุดประสงค์ของการเลี้ยง คือไรต้องเลือกให้ เหมาะกับความต้องการด้วยเช่น       เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน   เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรือเลี้ยงเพื่อต้องการนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์    อันดับต่อมาที่ต้องคำนึงถึงคือจะเลือกซื้อลูกสุนัขจากแหล่งไหน       เพื่อให้ได้สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคแอบแฝงติดมาด้วย      การซื้อจากผู้เลี้ยงโดยตรงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้ซืีอสามารถ เห็นลูกสุนัข  พ่อแม่สุนัขและการจัดการเลี้ยงดู  ซึ่งเป็น ทางเลือกที่ง่ายและสะดวก อีกทั้งยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่จำหน่ายสุนัข อีกหลายแหล่ง   เช่น ฟาร์ม ร้าน  เพ็ทช็อป    สวนจตุจักรซึงผู้เลี้ยงควร   พิจารณา  เลือกซื้อกับร้านหรือฟาร์มที่ได้มาตรฐาน  น่าเชื่อถือ และดูลักษณะ ความรับผิดชอบของผู้ขาย   โดยดูจากการให้คำปรึกษาในการเลี้ยงดู    รวมถึงให้คำแนะนำในกรณีที่สุนัขป่วยหรือเกิดปัญหาอื่นๆขึ้น  การเลือกซื้อสุนัขควรซื้อจากแหล่งที่สะอาด มีสุขลักษณะ ที่ดีสุนัขไม่อยู่กันอย่าง แออัด ในกรงมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีระบบฆ่าเชื้อ ที่เหมาะสมมีอุปกรณ์ให้น้ำและอาหาร เพียงพอ นอกจากเลือกแหล่งที่ซื้อสุนัขแล้ว  ยังต้องดูอายุที่เหมาะสมของลูกสุนัขก่อนซื้อ   โดยสุนัขที่มีอายุน้อยกว่า 2 เดือนเป็นวัยที่มีภูมิต้านทานต่ำ  ไวต่อการติดโรค จึงไม่ควรเลือกซื้อลูกสุนัข  ที่มีอายุน้อยกว่า 2 เดือน  และนอกจากนี้ผู้ซื้อควรขอดูใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยตรวจสอบดูชื่อ คลีนิคและเลขที่ใบอนุญาตของสัตวแพทย์ด้วย ว่าสุนัขนั้นได้ถูกทำวัคซีน หรือยังไม่ได้ทำ และวัคซีนนี้น ถูกทำโดยสัตวแพทย์หรือไม่ เนื่องจากบางฟาร์มทำวัคซีนให้ลูกสุนัขเอง โดยขาดความเข้าใจในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลเสียต่อลูกสุนัขมากกว่าผลดี ซึ่งผู้ซื้อควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย                                                                                                                           

ลักษณะของสุนัขที่มีสุขภาพดี ควรเลือกซื้อ มีดังนี้

อุปนิสัย  ลูกสุนัขที่มีสุขภาพดีควรมีนิสัยร่าเริง กระฉับกระเฉง ขี้เล่น ขี้สงสัย

สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีพฤติกรรมหวาดกลัว ก้าวราว หรือนอนซึม

ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่ดี

ดวงตา   ลูกสุนัขจะต้องมีดวงตาสดใส  ไม่มีขี้ตา

จมูก   จมูกต้องไม่แห้ง ไม่มีน้ำมูก หรือชื้นจนเกินไป

ช่องปาก   ผู้ซื้อควรเปิดดูช่องปากลูกสุนัขว่า ฟันตัดและฟันเขี้ยวขึ้นครบแล้ว

นั่นหมายความว่า ลูกสุนัขมีอายุ  2 เดือน เพื่อป้องกันการหลอกขาย

รวมถึงสีเหงือกซึ่งต้องมีสีชมพูสดใส ไม่ขาวซีด

ช่องหู  หากลูกสุนัขมีพฤติกรรมเกาหูบ่อยเกินไป มีขี้หูเยอะ

หรือมีกลิ่นเหม็นออกจากหู นั่นบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อในช่องหูเกิดขึ้น

ผู้ซื้อควรเปิดดูช่องหูและใบหูของลูกสุนัขซึ่งต้องสะอาด ไม่มีสะเก็ด

ตุ่ม หรือการบวมแดง

ผิวหนังและขน   ผิวหนังและขนต้องสะอาด ไม่มีสะเก็ด ผื่น หรือตุ่มหนอง

ขนฟู เงางาม ไม่พบเห็บหมัด ซึ่งทำให้ให้เกิดการติดเชื้อทั้งภายใน

และภายนอกร่างกายได้

ก้น   ก้นลูกสุนัขต้องสะอาด ไม่บวมแดงหรือมีคราบอุจจาระเปรอะติดก้น

โครงสร้าง   สุนัขแต่ละพันธุ์มีโครงสร้างรูปร่างประจำพันธุ์

ซึ่งผู้เลี้ยงควรศึกษาก่อนซื้อ เพื่อให้ได้สุนัขที่สมบูรณ์

โครงสร้างโดยทั่วไปที่สังเกตได้ง่ายๆ เช่น ขาไม่โก่งคดงอ

เดินได้ปกติ  ตาไม่เหล่ หูไม่แหว่ง รูปร่างไม่ผอม

ท้องไม่ใหญ่ผิดปกติหรือสะดือไม่ปูด  (ไส้เลื้อนสะดือ)  ฟันสบกันได้ เป็นต้น

 สาระน่ารู้และหลักการเลือกซื้อลูกแมว

                                                                                                                                          ก่อนที่จะเลือกรับลูกแมวมาเป็นสมาชิกใหม่ในบ้าน มีสิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องคำนึงถึงหลายประการซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจและศึกษาเพื่อความสุขของสัตว์และผู้เลี้ยง ข้อควรคำนึงถึงในการเลือกเลี้ยงแมวมีดังนี้                                                              สถานที่ซื้อ/แหล่งที่มา ควรเลือกซื้อลูกแมวจากผู้เพาะพันธุ์ ร้านหรือฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ มีความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดู ให้คำแนะนำในกรณีที่สัตว์ป่วยหรือเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น รวมถึงมีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งต้องมีชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคด้วย นอกจากนี้ผู้เลี้ยงอาจหาลูกแมวจากสมาคมช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสัตว์อีกทางหนึ่งด้วย                                                                                                                                                                                                                                                              สายพันธุ์   แมวแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะทางกายภาพ อารมณ์ การแสดงออกที่แตกต่างกัน เช่น แมวไทยเป็นแมวที่มีนิสัยขี้อ้อน ต้องการให้คนเอาใจใส่ แต่แมวเปอร์เซียเป็นแมวที่มีความเป็นตัวเองสูง ไม่ค่อยยุ่งกับเจ้าของมากนัก ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องพิจารณาก่อนว่าแมวพันธุ์ไหนเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของตน                                                                                                                       สุขภาพ   แมวที่สุขภาพดี ดูได้จาก                                                                                                                                                                                                                                                                           อุปนิสัย  ลูกแมวควรมีนิสัยร่าเริง กระฉับกระเฉง ขี้เล่น ขี้สงสัย สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่มีพฤติกรรมหวาดกลัว ก้าวราว หรือนอนซึม ซึ่งบ่งบอกถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่                                     ดวงตา  ลูกแมวต้องมีดวงตาสดใส  ไม่มีขี้ตา                                                                                                                                                                                                                                                                 จมูก   ต้องไม่แห้ง ไม่มีน้ำมูก หรือชื้นจนเกินไป                                                                                                                                                                                                                                 ช่องปาก   ผู้ซื้อควรเปิดดูช่องปากลูกแมวว่า ฟันตัดและฟันเขี้ยวขึ้นครบแล้วรึยัง นั่นหมายความว่า ลูกแมวมีอายุ  2 เดือน เหงือกสีชมพูสดใส ไม่ขาวซีด ไม่มีแผลที่ลิ้น ฟันสบกันได้                              ช่องหูและใบหู   ต้องสะอาด ไม่มีสะเก็ด หรือขี้หูเยอะเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงการติดเชื้อ                                                                                                                                                                                         ผิวหนังและขน   ต้องสะอาด ไม่มีสะเก็ดหรือตุ่ม ขนฟู ไม่ร่วง ไม่พบหมัด ซึ่งทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งภายในและภายนอกร่างกายได้                                                                                                         ก้น   ต้องสะอาด ไม่บวมแดงหรือมีคราบอุจจาระเปรอะติดก้น                                                                                                                                                                                                                             อายุ   ไม่ควรซื้อลูกแมวที่อายุน้อยกว่า 2 เดือน เนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำ ไวต่อการติดโรค                                                                                                                                                                                           ผู้เลี้ยง   มีปัจจัยหลายอย่างของตัวผู้เลี้ยงเอง ที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่                                                                                                                                                                                                                    เวลา : อายุโดยเฉลี่ยของแมวประมาณ 10-20 ปีขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู  ผู้เลี้ยงต้องตัดสินใจให้ดีก่อนว่าจะรับผิดชอบแมวได้ตลอดอายุขัยหรือไม่                                                                                     สถานที่เลี้ยง : ควรจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยของแมวให้เหมาะสม เพราะแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการพื้นที่ในการวิ่งเล่นมาก หากให้แมวอยู่ในที่จำกัดจะยิ่งสร้างความเครียดให้แก่แมวได้                               ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตลอดเวลาการเลี้ยง เช่น ค่าอาหารแมว ของเล่น ทรายและกะบะทรายแมว ตลอดจนค่าวัคซีนและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการเจ็บป่วย

www.petvethome.com 

  

 

                

Additional information