ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี

  • Print

โรงพยาบาลบ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุชได้ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรีใ
วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

 โดยทางโรงพยาบาลได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  จนถึงปัจจุบัน และจะดำเนินการในทุกปีต่อๆ ไป 

 โดยมุ่งหวังให้สุนัข แมวที่ขาดโอกาสได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า รวมทั้งมีส่วนช่วยลดโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวสู่

มนุษย์และสัตว์เลี้ยงด้วยกันเอง โดยโครงการดังกล่าวมิได้มุ่งหวังเพื่อเป็นการโฆษณา แต่เป็นความตั้งใจที่จะกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในทุกๆปี