ทำบุญวัดขจรศิริ-- โค กระบือ

วันที่  18  กรกฎาคม  2557

  โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้นำทีมงานสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์

ออกไปทำบุญ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยากำจัดเห็บหมัด ขี้เรื้อน รวมถึง

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวที่วัดขจร กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยลดประชากร

สุนัขแมวและลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งชุมชน โดยวันนี้ทางโรงพยาบาล

ได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมียจำนวน 3 ตัว เพศผู้จำนวน 2 ตัว ผ่าตัดทำหมัน

แมวเพศเมียจำนวน 6 ตัว และแมวเพศผู้ จำนวน 4 ตัว  รวมทั้งฉีดยาพิษสุนัขบ้าและ

ฉีดยากำจัดเห็บ หมัด และขี้เรื้อน ในสุนัขแมว จำนวนทั้งสิ้น  23 ตัว

                          เริ่ม ลุยทำหมัน Cool

  ล้วง ควัก ตัด ผ่า งานถนัดของสัตวแพทย์  Cool            

        สู้จ้า!........พวกเราไหวอยู่แล้ว

         นอนเรียงราย  หลังทำเสร็จ  จัดการใส่เสื้อให้ Laughing

 

      พวกหนูฟื้นแล้วคร่า....! 

                        

 ขอบคุณ อาสาสมัคร คุณพี่พยาบาล (ขวาสุด) มาช่วยพวกเราด้วยใจ.. love love อ่ะ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้ทำการดูแลฉีดวัคซีน

พิษสุนัขบ้าและฉีดยากำจัดเห็บหมัดหมัด ไรขี้เรื้อน ให้แก่สุนัขและแมว

วัดขจรศิริ  อ่อนนุช ทุกปี    ตั้งแต่ปี  2550 -2552 

ทำบุญปี 2554

ทำบุญฉีดพิษสุนัขบ้า และขี้เรื้อน สุนัขแมว จำนวน 53 ตัว  ที่วัดขจร  กรุงเทพ

 

 

 ทำบุญ ปี 2553 

ทำบุญฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขี้เรื้อน สุนัขแมว จำนวน 85 ตัว  
เดือน มกราคม  2553 ที่วัดขจร  กรุงเทพ
  

วันที่ 6  กรกฎาคม 2556

ทำบุญ ฉีดยารักษาโรคโคกระบือไถ่ชีวิตที่ป่วย ที่วัดต้นไทร อ่อนนุช กรุงเทพ 

โดยได้ทำการรักษาโคป่วยเป็นไข้หวัด จำนวน 2 ตัว และทำการฉีดยา

ถ่ายพยาธิและยาบำรุงให้แก่โคกระบือทั้ง 6 ตัว

 

                                 "  Love is all the things that we had done "

                                           ----- Pet Vet Home Staff ------

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

Additional information