ทำบุญบ้านเด็กกำพร้า

ทำบุญสถานสงเคราะห์  สภากาชาดไทย และ อื่นๆ

โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์เลี้ยงอ่อนนุช ได้บริจาคเงินและสิ่งของให้แก่มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยเราตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม แม้เป็นเพียง ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่ง ก็เป็นส่วนที่สามารถทำให้สังคมส่วนรวมดีขึ้นได้ 

 

21 กรกฏาคม 2553 เยี่ยมและบริจาคเงิน และสิ่งของ รวมมูลค่า 3,000 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา(มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

31 พฤษภาคม 2554 บริจาคเงินบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 3000 บาท

7 มิถุนายน 2554  เยี่ยมและบริจาคเงิน สมทบค่าใช้จ่ายทั่วไป และค่าอาหารเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน เป็นจำนวน 2,500 บาทบริจาคสิ่งของ เป็นเงินประมาณ 1000 บาท

28  กรกฎาคม 2554  บริจาคเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กกำพร้า โรงเรียนวัดดอนตาล  จังหวัด ชลบุรี จำนวน  3000 บาท

12 ธันวาคม  2555 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3000 บาท และสิ่งของมูลค่า 1000 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

11 ธันวาคม  2556 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3000 บาท และสิ่งของมูลค่า 1500 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

16  ตุลาคม  2557 เยี่ยมและบริจาคเงิน จำนวน 3145 บาท และสิ่งของมูลค่า 1600 บาท ให้แก่ บ้านเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา (มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย)

 

 

 

 

 บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนวัดดอนตาล จ.ชลบุรี เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 28/7/53 

 

 

 

---We Serve with love & care---

 

 

Additional information